Ing. Zdeněk Šmajcl

ekonomické služby, vedení účetnictví

Pracuji především jako účetní a ekonom. Dále se věnuji organizačnímu a dotačnímu poradenství. Své služby nabízím formou externí spolupráce (tzv. outsourcingu). Disponuji nejen odpovídajícími oprávněními, kvalifikací a dovednostmi, ale i kontakty na další specialisty.

Při poskytování služeb se zaměřuji zejména na potřeby živnostníků (OSVČ), malých firem (s.r.o.) a nestátních neziskových organizací (spolků). Svou územní působnost zaciluji především na Jihočeský kraj, nejvíce pak na okresy České Budějovice a Prachatice.

služby

Účetnictví

Vedení účetnictví dle českých účetních standardů.
Vedení daňové evidence fyzických osob dle § 7b zákona o daních z příjmů.

Mzdy

Zpracování mezd, zastupování klienta vůči orgánům sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.

DPH

Zpracování evidence daňových dokladů, příprava daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení pro finanční úřad.

Daně

Pomoc se zpracováním podkladů a vyplněním daňových přiznání.
V připadě potřeby zprostředkování služeb daňového poradce.

Optimalizace, poradenství

Optimalizační modely a výpočty, reportingy (využití dat z účetnictví), poradenství v oblasti řízení a projektového managementu.

Dotace

Zpracování žádostí o dotace, pomoc s administrací a vyúčtováním vůči poskytovateli. Příprava a administrativní řízení projektů.

Praxe

Účetní – samostatná výdělečná činnost

březen 2003 - současnost

Poskytování účetních služeb a souvisejícího poradenství. V počátečním období pod odborným vedením odpovědné zástupkyně. Od roku 2005 pak již samostatně. Pro možnost poskytování komplexnějších služeb činnost v průběhu dalších let rozšířena o další doplňující oblasti - administrativní činnost, vzdělávací a školitelská činnost, poskytování SW a IT služeb, zprostředkování služeb, správa nemovitostí.

Zástupce ředitele pobočného spolku Junáka - Skautské základny VAVÉHA

prosinec 2012 - současnost

Podílení se na řízení a vedení činnosti pobočného spolku Junáka provozujícího 3 víkendové základny v přírodě Jihočeského kraje, se zaměřením zejména na ekonomické agendy, finanční zdroje a back-office. Zástupování ředitele v době jeho nepřítomnosti - činnost statutárního zástupce tohoto pobočného spolku.

Ředitel pobočného spolku Junáka - Krajinská České Budějovice

červen 2008 - současnost

Komplexní řízení a vedení činnosti pobočného spolku Junáka provozujícího volnočasové centrum pro děti a mládež v Českých Budějovicích. Činnost statutárního zástupce tohoto pobočného spolku.

Jednatel, společník, hlavní účetní – J & C system s.r.o.

duben 2013 - červenec 2017

Společně s dalšími spolupracovníky působení ve společnosti zabývající se zejména inovačním vzděláváním (projekty řešené pro Era svět - ČSOB) a poskytováním konzultačních, účetních a ekonomických služeb.

Předseda krajské revizní komise spolku Junák - český skaut, z. s.

únor 2011 - leden 2014

Činnost člena spolku na pozici předsedy revizního orgánu provádějícího vnitřní kontrolu hospodaření Junáka na krajské úrovni.

Odborný lektor interního vzdělavání spolku Junák - český skaut, z. s.

prosinec 2005 - květen 2012

Odborná lektorská činnost v rámci interního systému vzdělávání činovníků Junáka pro oblasti hospodaření, účetnictví, finanční zdroje (fundraising).

Hospodář pobočného spolku Junáka - Jihočeský kraj

duben 2004 - únor 2011

Činnost člena spolku na pozici spojující úkoly ekonoma, fundraisera (zajišťování finančních zdrojů), účetního, správce agendy čerpání dotací, jejich rozdělování podřízeným pobočným spolkům, včetně administrace jejich vyúčtování, a pracovníka metodicky řídícího příslušné činnosti na krajské úrovni řídící struktury Junáka.

Hospodář pobočného spolku Junáka - Okres České Budějovice

březen 2003 - prosinec 2006

Činnost člena spolku na pozici spojující úkoly ekonoma, účetního, správce agendy čerpání dotací, jejich rozdělování podřízeným pobočným spolkům, včetně administrace jejich vyúčtování, a pracovníka metodicky řídícího příslušné činnosti na okresní úrovni řídící struktury Junáka.

Hospodář pobočného spolku Junáka - středisko VAVÉHA České Budějovice

leden 2000 - listopad 2013

Činnost člena spolku na pozici spojující úkoly ekonoma, fundraisera (zajišťování finančních zdrojů), účetního a pracovníka metodicky řídícího příslušné činnosti v pobočném spolku Junák - ćeský skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s.

Vzdělání

Vysokoškolské vzdělání - Veřejná ekonomika

září 2001 - červen 2006

Magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná ekonomika, na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity

Středoškolské vzdělání – Gymnázium

září 1997 - červen 2001

Čtyřleté studium na Gymnáziu v Jírovcově ulici v Českých Budějovicích

Ing. Zdeněk Šmajcl
Zdenice 47
383 01 Nebahovy

  • Email : zdenek@smajcl.cz

  • Tel : +420 777 349 876

  • IČO : 734 72 794